Christer Ekelunds blogg

Christer Ekelunds blogg

Utveckling och förändring

I den här bloggen kommer jag huvudsakligen beskriva kundcase som vi på E&P har arbetat med eller som jag av andra skäl tycker är intressanta. Jag vill förmedla kunskap, insikter och tankar för att du som läsare ska få inspiration i ditt dagliga värv.

Origo

Hur vi arbetarPosted by Christer Ekelund 2016-09-10 12:15:03
Vi har ett antal modeller som vi använder men här tänkte jag kort presentera vår Origomodell.

En av våra grundmodeller som vi använder när vi arbetar med kunder är en modell vi valt att kalla Origo. Detta då den syftar till att beskriva ett nolläge eller utgångsläge för kommunikationen.

Att definiera en modell har inget självändamål, men underlättar i vår kunddialog då vi kan visa hur vi utvecklar kundens kommunikation.
Första steget i vår modell, som vi visar här nedan är någon form av inspiration. Det kan vara en föreläsning av oss, någon extern eller att vi anordnar ett möte med en relevant auktoritet. Syftet är ju oavsett att, förutom att inspirera, tillföra kunskap eftersom vi vet att kunskap är utgångspunkten för all utveckling.
Om kunden väljer att arbeta vidare med oss gör vi en förstudie som bl a innebär att vi kartlägger befintlig kommunikation. Vi gör en s k onepager på alla centrala element i kommunikationsplattformen, identifierar brister och föreslår förbättringar.

Nästa steg blir att hjälpa till att mejsla fram kommunikationens kärna, eller identiteten. Detta är inget som skapas eller "hittepå", utan vår uppgift är att hitta och tydliggöra det som redan finns.
Vi arbetar i detta steg med korta workshops, eller speedshops som vi valt att kalla dem.Som stöd använder vi en annan modell, som jag kanske återkommer till längre fram, som heter Kiplings sex slavar. Före speedshopen gör vi också en enkät bland deltagarna, och i bland även hos en större population.

Efter speedshopen sammanställer vi resultatet, vilket utmynnar i en uppdaterad kommunikationsplattform, GAP-analys som pekar på förbättringsområden och uppdaterade värdebudskap (där vi använder ytterligare en modell som heter NOSE).

När vi träffar kunden och presenterar våra slutsatser gör vi det i två block. Det första blocket är huvudsakligen faktabaserat och rationellt. Den andra delen innebär att vi släpper sargen och ger kunden exempel på nya sätt att uppträda och uttrycka sig. Och det är här vi knyter ihop den inledande inspirations- och kunskapsföreläsningen med ett konkret förslag.

Och på vägen har vi förhoppningsvis tillfört kunden tillräckligt med insikter att de har modet att "take the big leap" och visa vilka de verkligen är.

Läsa gärna hur Lotus Travel reagerade på vår hemsida.

Det var allt för denna gång.
Christer

  • Comments(0)//christer.ekelundplars.se/#post4